Strona główna » Partnerzy
Urząd Miejski w Pruchniku
Pruchnik (łacińska wersja Prochnicensis) jako nazwa miejscowości pojawia się po raz pierwszy w dokumentach z lat 1337-1399 jako Prochnig lub Prochnik. Założycielem był Kostko „Słoneczkowic” herbu „Korczak”. W 1436 roku synowie Kostka - Piotr, Aleksander i Jan Rozborscy, przenoszą siedzibę rodu z Rozborza do Pruchnika, osiedlają się na zamku przyjmując nazwisko Pruchniccy oraz herb „Korczak” jako godło miasta. Nowa siedziba pozostała w ich rękach około100 lat. Położenie Pruchnika na ważnych szlakach - tranzytowym wschód – zachód oraz prowadzącym do Dubiecka, utrwala jego pozycję jako ośrodka rzemieślniczo – handlowego. Handel skupiał się głównie na rynku, gdzie w każdy czwartek odbywały się targi. Słynne doroczne jarmarki organizowane w styczniu i w lipcu cieszyły się dużym zainteresowaniem kupców i okolicznych mieszkańców. Miasteczko często padało ofiarą licznych napadów i najazdów. Zniszczone przez najazd Wołochów w 1498 roku szybko się odbudowało. W połowie XVI wieku Pruchnik zmieniał właścicieli i przeszedł drogą posagu w ręce Jana Odrowąża Pieniążka, następnie rodziny Morskich, Dzieduszyńskich i Szymborków. Wiek XVII był okresem wielu nieszczęść, jakie spadły na ziemie polskie, nie omijając Pruchnika. W roku 1623 miasto po raz drugi zostało zniszczone, tym razem przez Tatarów. Na początku XVIII wieku szereg pożarów zniszczyło jego zabudowę. Po pierwszym rozbiorze Polski nastąpiła zmiana przebiegu szlaków handlowych, w wyniku czego miasteczko stało się ośrodkiem o znaczeniu lokalnym. W wyniku reformy administracyjnej i tworzenia gmin zbiorowych w dniu 1 sierpnia 1934 roku Pruchnik utracił prawa miejskie. Efektem długoletnich starań miejscowych władz z dniem 1 stycznia 2011 roku odzyskuje prawa miejskie – przyjmuje na patrona miasta i gminy znakomitą postać duchowną w osobie Błogosławionego ks. B. Markiewicza (1842-1912). Z okresu XIX wieku do dnia dzisiejszego w Pruchniku zachował się średniowieczny układ urbanistyczny. W rynku znajdują się domy jak z bajki z charakterystycznymi gankami, otoczonymi balustradami oraz podcieniami o konstrukcji słupowej. Przywiązanie pruchniczan do historii i tradycji odbija się nie tylko w architekturze. Mieszkańcy pieczołowicie pielęgnują stare obrzędy i zwyczaje np. rok rocznie odbywa się "Sąd nad Judaszem". Przy Grobie Pańskim Wartę Honorową w okresie od Wielkiego Piątku do Wielkanocy pełni Straż im. Jana Kilińskiego w kontuszach i rogatywkach z czasów insurekcji kościuszkowskiej. Działa tutaj również Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej, które jest wydawca kwartalnika regionalnego „Ziemia Pruchnicka”. Miasteczko jest znaczącym ośrodkiem oświaty, kultury i sportu.

zobacz www
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna
PRUiM S.A. w Gliwicach jest firmą wykonującą roboty drogowe i inżynieryjne głównie na terenie aglomeracji śląskiej, a także w innych regionach kraju. Swoją pozycję buduje bazując na ponad 40 letnim doświadczeniu zdobytym przy realizacji robót oraz w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę i stale rozwijany potencjał wykonawczy - nowoczesny sprzęt wiodących producentów krajowych i zagranicznych oraz współczesne technologie i materiały. Spółka specjalizuje się w prowadzeniu robót drogowych, mostowych, inżynierskich i usługowych. Zarządzanie przedsiębiorstwem wspomagane jest nowoczesnym zintegrowanym systemem wspomagania zarządzania klasy ERP. Za swój cel nadrzędny Przedsiębiorstwo przyjęło wysoką jakość i terminowość wykonywanych robót. Świadectwem uznania dokonań są przyznane Spółce nagrody i wyróżnienia. Troska Przedsiębiorstwa o terminowość i wysoką jakość wykonywanych robót potwierdzana jest od wielu lat certyfikatem jakości ISO 9001-2008. Wyróżnienia, nagrody oraz certyfikaty świadczą o wiarygodności i rzetelności Przedsiębiorstwa w prowadzonej działalności gospodarczej, na co składają się m.in.: terminowe regulowanie swoich zobowiązań, przestrzeganie zasad etyki w stosunkach gospodarczych, a także podejmowanie inicjatyw społecznych i udział w akcjach charytatywnych. Siłą Spółki jest wykwalifikowana kadra z dużym doświadczeniem. W Spółce zatrudnionych jest 185 pracowników. Spółka aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, współorganizując festyny i imprezy okolicznościowe związane z przekazywaniem kolejnych, ważnych dla miasta inwestycji, a także wspiera lokalne i ogólnopolskie akcje charytatywne oraz działalność artystyczną i sportową. Przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność w oparciu o bazę znajdującą się w Gliwicach przy ul. Nad Bytomką 1. Na terenie o powierzchni ok. 6 ha znajduje się baza sprzętowo-transportowa, hala warsztatowa, obiekty magazynowe oraz budynek administracyjno-biurowy.

zobacz www
STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 PL 05-800 Pruszków
Koncern STRABAG SE istnieje na rynku budowlanym już ponad 170 lat i prowadzi swoją działalność niemal na całym świecie. STRABAG SE jest jedną z największych firm budowlanych Europy, liderem na rynku niemieckim i austriackim oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Dynamiczny rozwój Firmy dotyczy także rynku polskiego. Grupa STRABAG, działająca w Polsce od 1985 roku, zatrudnia obecnie około 7100 osób. Najlepszym przykładem tego rozwoju jest zwiększająca się liczba oddziałów terenowych, zapewniających nam sprawniejsze poruszanie się po lokalnych rynkach, coroczny wzrost realizowanych inwestycji i powiększająca się stale paleta usług oferowana klientom Firmy. Firma jest przygotowana do stawienia czoła wyzwaniom dynamicznie rozwijającego się rynku. W ostatnich latach udało się jej umocnić czołową pozycję rynkową. STRABAG jest doświadczonym i cenionym wykonawcą we wszystkich dziedzinach budownictwa. Główne obszary działalności Firmy to budownictwo ogólne i inżynieryjne oraz budownictwo infrastruktury (np. drogi, infrastruktura kolejowa itp.).

zobacz www
EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5
Eurovia specjalizuje się w budownictwie drogowym i produkcji kruszyw drogowych. Firma posiada swoje oddziały wykonawcze na terenie całego kraju, własne wytwórnie mieszanek mineralno-asfaltowych i emulsji oraz własne kopalnie. Należy do ścisłej czołówki branży budownictwa drogowego w Polsce.

zobacz www
BUDIMEX SA. ul. Ujastek 7 30-963 Kraków
Budimex istnieje od ponad 40 lat, a jego realizacje można spotkać w kilkudziesięciu krajach na trzech kontynentach. Spółka jest zaliczana do grona największych firm budowlanych w Polsce. Obecnie jako przedsiębiorstwo infrastrukturalno – usługowe Budimex koncentruje się na rynku polskim. Jako generalny wykonawca działamy w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej; budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku spółka notowana jest na warszawskiej GPW. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu - Ferrovial. Budimex SA zatrudnia ponad 4 tys. osób i osiąga roczne przychody wartości 5 mld złotych. Do Grupy Budimex należą: Budimex Nieruchomości, Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury, Budimex Danwood oraz Mostostal Kraków.

zobacz www


Budownictwo Naftowo Gazownicze Naftomontaż Przemyśl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
37-700 Przemyśl, ul. Tarniowa 8
Konto spółki: Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr rachunku: 43 8642 1155 2015 1500 0943 0001
KRS: 0000238949 NIP: 795-23-57-090 REGON: 180052661 PKD: 4120Z
Strona główna | O firmie | Oferta | Partnerzy | Realizacje | Kontakt
Copyright by BNG Naftomontaż Przemyśl Sp. z o.o | Realizacja: Infores