Strona główna » Realizacje
Controll Process Sp. z o.o.

Roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami według najnowszych technologii w sposób fachowy oraz z należytą starannością.


zobacz skan
Zakład Remontowy Urządzeń Gazowniczych

Budownictwo Naftowo - Gazownicze "Naftomontaż" Przemyśl Sp. z o.o. posiada duże doświadczenie, odpowiednio wyszkoloną kadrę oraz dysponuje sprzętem wymaganym do wykonania wyżej wymienionych robót. Zakład ten, powierzone zadania wykonuje solidnie i terminowo, co pozwala wysoko cenić jakość wykonanych usług.
W związku z tym Firmę oceniamy jako dobrego, sprawdzonego i konkurencyjnego Wykonawcę.


Karpacka Spółka Gazownictwa

Zakład Gazowniczy w Jarosławiu poleca firmę "Naftomontaż" jako profesjonalnego partnera w realizacji zadań budowlanych.


zobacz skan
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A.

Naftomontaż Przemyśl realizuje powierzone prace zgodnie z zasadami techniki i obowiązującymi przepisami, na odpowiednim poziomie jakościowym, spełniając wymagania inwestora.


zobacz skan
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Sanoku

Wykonane prace cechują się dobrym poziomem technicznym. Z powierzonego zadania Firma "BNG Naftomontaż Przemyśl Sp. z o.o." z siedzibą w Przemyślu wywiązała się należycie, zapewniając wysoką jakość, rzetelność i terminowość wykonania robót.


zobacz skan


Budownictwo Naftowo Gazownicze Naftomontaż Przemyśl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
37-700 Przemyśl, ul. Tarniowa 8
Konto spółki: Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr rachunku: 43 8642 1155 2015 1500 0943 0001
KRS: 0000238949 NIP: 795-23-57-090 REGON: 180052661 PKD: 4120Z
Strona główna | O firmie | Oferta | Partnerzy | Realizacje | Kontakt
Copyright by BNG Naftomontaż Przemyśl Sp. z o.o | Realizacja: Infores